Szervezeti tagság

Elérhetőség

VECTOR INTERNATIONAL Kft.
ČsL. armády 702,
253 01 Hostivice - Csehország
Telefon: +420 220 561 666-9
Fax: +420 235 361 243

e-mail: vector@minibar.cz

A VECTOR INTERNATIONAL Kft. a prágai cégbíróságon került bejegyzésre a C szakaszban, 21822 iktatószámon.

Adószám.: 49680811

EU-s (ÁFA) adószám: CZ49680811

ÜZLETI FELTÉTELEKVšeobecné obchodní podmínky serveru www.minibar.cz
Úvodní ustanovení
1.Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na internetovém serveru www.minibar.cz.
Tuto webovou adresu provozuje firma VECTOR INTERNATIONAL spol. s r.o.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky nebo odesláním objednaného zboží kupujícímu přepravní službou nebo poštou.
3. Podmínkou platnosti e-shop objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí ve formuláři e-shopu.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím ve formuláři.
5. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího jeho plnou úhradou.
6.Vyplněním e-shop objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. 

Zrušení objednávky
1.Zrušení objednávky ze strany kupujícího musí kupující učinit vždy e-mailem nebo telefonicky
- bez udání důvodu kdykoli, ale nejpozději den před expedicí zboží
- v případě, že kupující nepřevezme zásilku, kterou písemně, nebo telefonicky nezrušil, má prodávající nárok vymáhat po kupujícím manipulační a expediční poplatky ve výši prokazatelných přepravních nákladů + 250,- Kč bez DPH manipulační storno poplatek.
2.Zrušení objednávky ze strany prodávajícího:
- Pouze v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží z důvodu neočekávané kurzové změny nebo neočekávaného navýšení dodavateli. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu

Reklamace
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
2. Zboží reklamujte přímo v autorizovaných servisech jejichž seznam bývá přiložen k návodu,
3. Zboží lze reklamovat u provozovatele tohoto serveru na servis@minibar.cz
4. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.
V případě, že se na zboží projeví závada v záruční době postupujte dle pokynů v záručním listě, kde jsou uvedeny veškeré důležité informace o servisních místech a záručních podmínkách. Kontaktujte rovnou servisní středisko.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční list, pokud nebyl potvrzen při expedici, Vám potvrdíme po zaslání poštou na naší kontaktní adresu. Pro dodržení záruky ovšem stačí mít u většiny produktů fakturu na dané produkty.
Při reklamaci zakoupeného zboží přes náš internetový obchod je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil kopie listin, které mu byly předány v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list (originál) a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky (návody k použití, atd....). Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
Odstoupení od kupní smlouvy
Zákazník má právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží mimo případů uvedených v zákoně (§ 53 odst. 8 občanského zákoníku) kdy odstoupení není možné. Tento paragraf se nevztahuje na objednávky uzavřené s obchodními firmami.
Odstoupení od smlouvy musí zákazník učinit písemně způsobem nevzbuzujícím pochybnost, že od smlouvy odstupuje. Současně s odstoupením od smlouvy je zákazník povinen na své náklady vrátit na adresu dodavatele kompletní objednané zboží, pokud možno v původním nepoškozeném obalu včetně jeho veškerého příslušenství (záručního listu, návodu apod.) a s kopií dokladu o zakoupení zboží na adresu společnosti.
Po odstoupení od smlouvy dodavatel vrátí zákazníkovi obdrženou kupní cenu, kterou je oprávněna snížit o náklady na dopravu zboží zákazníkovi (poštovné a doběrečné) rozepsané na daňovém dokladu a dále snížit o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Tuto částku poukáže dodavatel zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od zrušení kupní smlouvy odstoupením.
V žádném případě nám neposílejte vracené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.
Závěrečná ustanovení
1.Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2.Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou na www.minibar.cz.
3.Prodejce nenese odpovědnost za chybně uvedené technické parametry uváděné na serveru www.minibar.cz a vyhrazuje si právo na změnu, jelikož tyto data přebírá z třetích stran.
4.Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
Dodací lhůta
O předpokládaným dodacím termínu zákazník bude informován e-mailem.

Doprava po České republice
- Osobní odběr: - ze skladu firmy INTERNATIONAL spol. s r. o. : ZDARMA
- Přepravní službou: (PPL, DHL, O.T.E.C., atd.) - max. do 30 kg: 150,- Kč bez DPH
- Českou poštou: - maximálně do 10 kg.: 90,- Kč bez DPH
UPOZORNĚNÍ! Cena některých zásilek do 10 případně do 30 kg může přesáhnout výše uvedené ceny v závislosti na rozměrech! Pro nadměrné zásilky kalkulujeme cenu dopravného individuálně!
Individuální přeprava:  u balíků nad 30 kg činí přepravné cca. 500,- Kč bez DPH (cena může být odlišná, nutno předem dohodnout)
Převzetí zásilky
Jestli že kupující využívá dopravní služby prodávajícího či třetí osoby, pak musí dodržet následující pokyny při převzetí zásilky.
Kupující je povinen při převzetí zásilku důkladně prohlédnout. Při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, respektive u zjevného poškození obalu, či uvnitř obalu poznatelných částečných ztrátách, je kupující povinen o rozsahu poškození nebo částečné ztráty obsahu zásilky sepsat zápis o škodě, a to na vyhotoveném formuláři, který má k dispozici řidič provádějící přepravu zásilky.
Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím převzetí kupujícím zjevná, je kupující popřípadě jeho jménem příjemce zásilky povinen e-mailem (kupkova@minibar.cz) oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od doručení zásilky.
Způsoby platby
- Dobírkou - poplatek 70,- Kč bez DPH, poplatek bude připočítaný k ceně zboží
- Bankovním převodem - bez poplatku. (variabilní symbol je číslo zálohové faktury kterou zákazník obdrží e-mailem, číslo bankovního účtu bude uvedeno na zálohové faktuře).

Ochrana osobních údajů
Prohlašuji, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Vector International spol s r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Standardní dodací lhůta je 14-21 dnů, ale některých případech se může prodloužit i 4 až 12 týdnů (např. nábytek, zakázková výroba atd.).

logo